Ar vaikų gimdymas ,,kiek Dievas davė“ ne proto stygiaus požymis?

Pirmą kartą publikuota 2014 02 19. Pataisyta-papildyta 20140327 / 20141003 / 20211203

KLAUSIMAS: Kiek, jūsų manymu, standartinė šiandieninė šeima su standartinėmis pajamomis ir paskoliniu būstu gali/turi/privalo turėti vaikų? 2? Daugiau? Ar vaikų gimdymas,,kiek dievas davė“ne proto stygiaus požymis?Internete juokaujama: kvailas vyras+kvaila moteris lygu daugiavaikė šeima.

Tomas Girdzijauskas ATSAKO Ačiū už puikų, įdomų, teisingą ir sudėtinga klausimą! Šiuo klausimu galima parašyti seriją daktarinių disertacijų.

TRUMPAI APIE VAIKŲ SKAIČIŲ: Jei žiūrėti vienadieniškai trumpareigiškai – du vaikus. Jei žiūrėti į ateitį iš tėvų senatvės, o juo labiaus – iš bendruomenės perspektyvos – mažiausiai 3.

TRUMPAI APIE PASKOLINĮ BŪSTĄ: finansiškai apdairūs žmonės ima paskolas krašutinėse situacijose: labai blogoje arba geroje (pvz.: turėdami pelningą verslą). Suinvestavimas pinigų į pasyvus (betoną, kuris genda ir ryja pinigus) vietoj tų pačių pinigų investavimo į aktyvus (vaikus arba kūrybingas komandas) yra taip sakant atviras klausimas.

PROTAS Iškėlėte teisingą klausimą todėl, kad vaisingumas, intymioji trauka ir gimdymas yra iracionalūs dalykai per se. Jie kuria kūną, o kūnas ir protas yra kaip indas ir turinys. Jei visi žmonės būtų 100%  protingi – greičiausiai jie apskritai nesidaugintų (turinio perteklius sulaužytų indus) ir tokiu būdu žmonija išnyktų per vieną generaciją. Tačiau gamta žmogui davė ne tik protą, bet ir kitas aukštąsias nervines intelektines galias, Jei tiksliau kalbėti, tai protas šiuolaikine lietuviška prasme (kuri deja ne visai tiksli) apima, galima sakyti, tik 1/3 smegenų funkcijų. Antras trečdalis yra išmintis (jos daliniai ekvivalentai – intuicija, įžvalga, kreatyvumas, klausymo galia) . Trečias trečdalis yra valdymas, balansavimas arba didysis piešinys. Taigi jei žmogus būtų tik protingas – jis mąstytų tik savanaudišku ptrečdaliu smegenų. Tačiau žmogui gamta/Dievas davė ne vien 1/3, bet daugiau savybių ir organų sistemų. Žmogus dar gauna taktilinį malonumą, kuris yra pats stipriausias žmogiškas malonumas ir būtent jis žmones daugina. Lygiai kaip mes valgome labai skanius obuolius ir tuo pačiu momentu išplatiname obuolių sėklas.

Jeigu žmonės veikia tik protu (arba trečdaliu smegenų), tai jie nustoja daugintis – tą įrodo globalios statistikos – kuo daugiau išsilavinusios valstybės ir kuo daugiau komforto bei gerbūvio – tuo mažesnis gimstamumas. Galiausiai jos nueina į kraštutinumą ir inšksta, nes pradeda sofų ir fotelių karus, o tuo tarpu jas užpuola barbarai. Taip buvo daug kartų istorijoje ir vienas labiausiai žinomų atvejų yra Romos Imperijos žlugimas.

Jeigu žmonės būtų visai be smegenų, tai daugintųsi virš 14 vaikų šeimoje ir tėvai numirtų dėl sveikatos išsekimo. Tačiau jei žmonės turi ne  1/3, bet pilnas smegenis, tai jie leidžia sau  didžiausią taktilinį malonumą ir leidžia sau daugintis tiek kiek turi noro ir resursų, įskaitant sveikatos arba nervinius resursus. Jei jų nervai silpni – jie dauginasi mažai, arba per mažai. Jei nervai stiprūs – dauginasi sąlyginai daug.

Čia veikia labai įdomus dėsningumas – jei galvoje chaosas – žmonės veidrodinėje parcufų pusėje (arba lietuviškai kalbant – priešingame poliuje. galvai – lytinėje/taktilinėje sferoje) negali patirti malonumo. Tik žmonės tirintys vidinę sielos-sąmonės ramybę gali seksualinį malonumą patirti. Kitaip sakant – stresas arba depresija gesina intymumą.

Taigi dar kartą apie protą. Jei žmonės gimdo daug vaikų kiek Dievas duos tai čia kurio proto trūkumas – trečdalinio ar visuminio?

Apie protą. Žmogaus sąmonė ir smegenys (mind-brain) susideda iš 2 poliarinių dalių (atitinkamai kairės ir dešinės smegenų pusių) , bei trečios – jas valndačios.. Protas (minėjote proto stygių) specialistų tapatinamas su gebėjimu paskaičiuoti, logika, linijiniu racionalumu ir iš esmės stovi ant tingumo bei komforto zonos tikslų – tačiau tai tik 1/3 žmogaus sąmonės. Kitas 1/3 yra kreatyvumas/kūrybiškumas (jis ir kuria vaikus), intuicija, išmintis ir dar daug daugiau, ką sunku net nupasakoti žodžiais. Dešinė pusė ir dešinė funkcija yra hierachiškai aukštesnė už kairę, tačiau pradiniame žmogaus gyvenimo etape yra neišvystyta, silpnai veikianti, work in progress. Realiai būtent sąmonės dešiniosios pusės vystymas yra žmogaus didysis gyvenimo darbas (opus magnum). Svarbu: protas (kairioji loginė pusė) yra egoistinis, savanaudiškas susirūpinimas savimi, o išmintis (dešinioji pusė) yra altruistinė, rūpinasi kitais žmonėmis. Jos turi būti balanse – būtent tai daro žmogų laimingą. Žmogus nenori vaikų turėti tuomet, kai jame stipriai dominuoja egoizmas, t.y. kairioji sąmonės pusė, t.y. kai žmogus jau nesveikai, pernelyg racionalus, kitaip sakant iš to rašto išėjęs iš krašto. Kaip sako Dalai lama (perfrazuoju) – mes vis labiau informuoti, bet turime vis mažiau sveiko proto. Kitaip sakant – informuotas žmogus su sitipriai išvystyta kairiąja sąmonės puse ir silpna išmintimi (dešiniąja puse) – tai išbalansuota, nepusiausviri, neharmoninga ir realiai – nelaiminga asmenybė, pernelyg susitelkusi į save, tiksliau savo kūną (kūnas yra indas, o koks indas turi prasmę be turinio, užpildymo?).  Tuo tarpu būdamas pusiausvyroje t.y. pilnoje sąmonėje žmogus nori bendrauti su kitomis būtybėmis ir nori kurti naujas gyvas būtybes, kartu nepamiršdamas pasirūpinti ir savimi. Pilnai pripildytas žmogus yra turintis aktyvią ir kairiąją pusę (protą) ir dešiniąją pusę (išmintį). Taigi jam ne tik netrūksta proto – dar daugiau – jis turi 2 kartus daugiau galios, kreatyvinių gebėjimų ir savybių, nei tas, kurio išvystyta tik racionalioji kairioji dalis. Kitaip sakant – turintis tik kairiąją pusę (tik racionąlųjį protą) gyvena tik teorijų ir fantazijų, brėžinių pasaulyje (tai reikalinga, bet jei nenueinama į kraštutinumą), o turintis ir kairę ir dešinę – ne tik teoriją bet ir praktinį veiksmą, ne tik braižo brėžinius bet ir stato (kreatyvinę, prokreacinę, kūrimo ir gimdymo galią). Tai didžiulis skirtumas. 

Daugybė civilizacijų patyrė kolapsą dėl vaikų gimstamumo kritimo, ko tikroji priežastis buvo įkliuvimas į komforto zoną, aptingimas, apsileidimas, valios ir sveikos moralęs praradimas.

Pradėkime nuo Polibijaus.

Noras gimdyti vaikus yra išminties požymis, o nenoras turėti vaikų yra (žargonu kalbant) – išpindėjimas, t.y komforto ir gerbūvio PERTEKLIUS, arba iš to rašto išėjimas iš krašto. Tą aiškiai rodo pvz Romos imperijos išnykimas ir tragedija kurią aprašo Polibijus. Tas pats likimas dabar ištinka Vakarų civilizaciją, baltąją rasę ir naivūs žmonės “plaukia su šią galera“ pasiduodami bendrai masei ir madai visiškai neturėdami savo proto, savo nuomonės, visiškai neįsigilinę į klausimo esmę. Na aišku tai jau jų reikalas.

moterims-apie-vyrus-ir-seima

Įsigykite ankstesnių renginių įrašus

Vaikų skaičiaus klausimą reikia spręsti ne iš momentinės perspektyvos, bet iš viso gyvenimo trukmės patyrimo ir išminties.  Ar norite senatvėje tokio vaizdelio: šeimoje gimė vienas arba vargiai – du vaikai. Seni tėvai likę vieni, niekam neįdomūs, ryšys su vaikais silpnas. Anūkų taip pat gal vienas-du, jie – nepasiekiami. Senus žmones (dažnai net senelių namuose) aptarnauja svetimi prižiūrėtojai. Tokie vaizdai demografiškai senstančioje ir mirštančioje Vakarų civilizacijoje. Kartu paėmus ir apibendrinus – praktiškai viskas ką kalba šiuolaikiniai autochtonai vakariečiai baltieji apie šeimos modelį, visa jų logika yra šeimos modelio liga. Tai veda į baltųjų rasės išnykimą. Galima teigti gal būt tai nėra labai blogai, kad išnyks baltoji rasė, tačiau konkrečioms tautoms, šeimoms ir asmenims tai yra rimta problema.

Mokslininkai tyrinėjantys  Vakarų pasaulio demografinį žlugimą pažymėjo, kad kontraceptinių priemonių (contraceptive pill) išradimas, abortų legalizavimas, greitos skyrybos, moterų įdarbinimas ir kt buvo mirties nuosprendis Vakarų civilizacijai.

Žmogus yra visuomeninė būtybė. Kai mažėja žmonių skaičius arba bendrauja tie patys komandos nariai su tais pačiais – bendravimas užsiciklina, žmonės atsibosta, stagnuoja santykiai. Štai kodėl daromos sistemingos kadrų rotacijos armijoje, bažnyčioje, įmonėse. Į komandą įsiliejus naujam kraujui (naujam personalui) produktyvumas vėl kyla aukštyn. Kai gimsta nauji vaikai – nuolat didėja komanda ir ji pasipildo jaunomis, šviežiomis, gyvybingomis pajėgomis. Idealesnės nuolat iš savęs atsinaujinančios komandos neįmanoma sugalvoti!

Tiems kas daugiavaikes šeimas tapatina su bomžais arba kvailiais reikia paklausti ar karalienės (tokios kaip Viktorija, turėjusi 9 vaikus ir daugybę anūkų) gimdančios daugybę vaikų irgi priklauso šioms kategorijoms? Čia dar reiktų priminti, kad patys turtingiausi pasaulio žmonės yra didelės tradicinės šeimos.
Franz_Xaver_Winterhalter_Family_of_Queen_Victoriaprince11

Kodėl apskritai kyla šie klausimai ir priešpastatymai? Todėl, kad šiuolaikiniai žmonės tapo didžiuliais egoistais, kurie net neįtaria tokiais esą. Šventose knygose pasakyta: veiskitės ir dauginkitės. Ir nepasakyta atvirkščiai. Dažniausiai vaikų klausimą stabdyti pradeda nereligingi, ateistiški, egoistiški žmonės, nematantys didžiosios gyvenimo prasmės ir paslapties. Tikinčių visuomenių šeimos visada yra didelės, jie gimdo daug vaikų ir šios visuomenės išlieka per tūkstantmečius, o ateistinės egoistiškos visuomenės išnyksta. Civilizacijai, imperijai, valtybei, tautai visuomenei veikia lygiai tie patys dėsniai kaip atskiram žmogui. Jei žmogus daro kažką prieš gamtą – jis netenka jėgų. Jei didelė žmonių grupė daro kažką prieš gamtą – ši grupė tiesiog susinaikina pati save.

Lietuviška šeima turėtų gimdyti MINIMUM 3 VAIKUS 

t-girdzijausko-seminaras-vilniujevyrams-apie-vyriskuma-ir-seima

Prenumeruokite svarbiausias naujienas – įveskite savo e-paštą


Konsultacijoms rašykite PM https://www.messenger.com/t/504096020 arba Tomas@Girdzijauskas.com 
linkedin.com/in/tomasgirdzijauskas 
t.me/tomasyono Telegram

http___www.pixteller.com_pdata_t_l-226052
Geriausi mano tekstai, kuriuos labiausiai rekomenduoju
Tomo produktai ir kainos
Man labiausiai patikusios išmintingų viso pasaulio žmonių citatos

Populiarūs pranešimai
Ko vyrai ir moterys nežino vieni apie kitus?
Kodėl būtent altruizmas yra tikrasis greitintuvas arba “booster’is“
Kritikavimo taisyklės
Ar vaikų gimdymas ,,kiek dievas davė“ ne proto stygiaus požymis?
Esu vaikinas, turiu dvi problemas, nežinau nuo ko pradėti spręsti V2.0
Man 25, esu fotomodelis ir neturėjau rimtų santykių
Baltų vyriškumas

Jei turite asmeninį/privatų klausimą – rašykite

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: