Kaip atrasti savo pašaukimą? Facilituojama versija. Turinys

Unikalus “kryžminis” metodas kaip išsiaiškinti arba atrasti savo pašaukimą, misiją, paskirtį, profesiją

Senos išminties tradicijos sako, kad kai žmogus po ilgų paieškų pagaliau atranda savo gyvenimo paskirtį (misiją) – prasideda visokeriopa materiali ir dvasinė sėkmė.

Tai instrukcija / gidas / patarimai ir kartu praktinė metodika kaip vienu metu panaudojant visą eilę iš esmės skirtingų metodų išsiaiškinti savo pašaukimą arba vietą po Saule.

Nors autorius jau nuo paauglystės jautė kuo nori būti ateityje, tačiau realus kelias ieškant savo vietos buvo labai vingiuotas. Šį kryžminį metodą jis atrado po to, kai jo bičiulis užklausė kaip rasti pašaukimą. Tada paaiškėjo, kad autorius panaudojo mažiausiai 8 pašaukimo atradimo būdus, o dauguma žmonių naudoja tik vieną ar kelis būdus.

ĮŽANGINIAI KLAUSYTOJŲ KLAUSIMAI

BŪKLĖS TESTAS (trumpas)

TEORINĖ DALIS (kelių valandų trukmės)

Sinonimai ir sąvoka

Pašaukimo arba misijos atradimo svarba

Kodėl neekonomiška dirbti nemylimą darbą?

Pašaukimo nevykdymo pasekmės

Pašaukimo vykdymo rezultatai

Įrodymai

Tautos pašaukimas (trumpai)

Asmeninis pašaukimas (ilgai)

Aplinkinių žmonių nuomonės

Kaip atpažinti savo talentus?

Kaip išbandyti save gyvenime?

Profesinio orientavimo metodai ir psichologiniai testai

Požiūris iš charakterio pusės

Požiūris iš komunikavimo gebėjimų pusės

R.M.Rilkės metodas

Aplinkų dėsnis ir pašaukimas

Senieji ir alternatyviniai metodai

Išvados

PRAKTINĖ DALIS

(tęstinis mėnesius trunkantis facilituojamas procesas komunikuojant telefonu, Skaipu arba gyvai)

METODŲ PARINKIMO ANKETA

PRIORITETŲ IR VEIKSMŲ PLANO SUDARYMAS

SĖKMĖS FAKTORIŲ NUSTATYMAS

POŽIŪRIŲ IR ĮPROČIŲ KEITIMAS

ŽINGSNIAI SU PALAIKYMU IR KOREGAVIMU

REZULTATŲ MATAVIMAS

ILGALAIKIŲ SAVARANKIŠKŲ NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

Reklama